Aarhus Midtby - advokat
Generelt

Min egen advokat

På en eller anden vis, så lever vi i et samfund, hvor vi har lært at tale pænt til hinanden. Vi råber sjældent. Vi skælder ikke ud. Vi forsøger at håndtere konflikter imellem os på en civiliseret måde. Vi italesætter tingene, som vi siger. Men så sker der det, at vi ikke kan holde temperamentet i ro længere. Vi går på Facebook og skriver et eller andet om den person, som vi er i konflikt med. Måske har vi et ønske om at hævne os. Eller om at krænke den anden. Det er en farlig vej at gå. Det kan nemlig udvikle sig til en injuriesag. Får den person, som vi er uenig med kendskab til, at vi har skrevet noget grimt og usandt om det, så kan han eller hun nemlig lægge sag an imod os, og det vil være meget svært at komme uden om en straf.

Hvad er en injurie

Men hvad er en injurie egentlig. En injurie er en udtalelse – fx på de sociale medier, som er usand, og som krænker en anden person. Fx er det injurierende at skrive om en anden person, at han eller hun er en tyveknægt, hvis du ikke har bevis for, at personen har begået et tyveri. Det er ikke injurierende at skrive, at du ikke kan lide en person, fordi han eller hun har blå øjne. Her udtrykker du en mening. I det foregående tilfælde skrev du et usandt udsagn om personen. Du skrev, at han eller hun har begået en forbrydelse. Uden at du har belæg for det.

Eksemplerne, jeg har givet dig, er milde eksempler. Når vi lader temperamentet løbe af med os, kan vi nemt komme til at skrive noget, som hverken er sandt, eller som vi i virkeligheden mener. Vi vil bare af med en frustration.

Min advokat her i Aarhus

Som sagt er det en dårlig måde at få afløb for sine frustrationer på. Injurielovgivningen foreskriver, nemlig at vi kan blive straffet ret hårdt, hvis vi taber en injuriesag. Sædvanligvis ender injuriesager med, at straffen bliver en bøde – eller en erstatning for tort. Her gælder det om at have hjælp fra gode advokater som for eksempel min advokat i Aarhus. Men i meget grove tilfælde kan det ende med, at straffen kan nå op til to års fængsel.

Nu er det ikke kun på Facebook, at der bliver skrevet injurierende. Det kan også ske i forbindelse med offentlige møder, hvor en deltager giver et falsk udsagn om en anden persons strafbare handlinger. Det kan faktisk også blive til en injuriesag.
Derfor er det godt at gå i enrum, hvis du skal af med frustrationerne over et skænderi, indtil du tænker fornuftigt igen. Og lad være med at tage telefonen med dig, så du undgår at komme til at skrive noget grimt om din modpart på de sociale medier.

Men er du selv blevet udsat for injurier, ja, så bør du lægge sag an imod den person, der har fremsat injurierne, så du kan få erstatning. Du skal bare være klar over, at du skal gøre det inden for en tidsramme af 6 måneder efter, at du har fået kendskab til de fremsatte påstande om, at du har begået en forbrydelse.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *